De activiteiten van de stichting

  • Met de jaarlijkse inkomsten financiert het bestuur de activiteiten van de stichting, zoals de noodzakelijke kosten voortkomende uit correspondentie, ledenadministratie, circulaires, familiedagen en deze website. Het bestuur is de gulle gevers buitengewoon dankbaar voor deze bijdragen en ervaart deze als een stimulans om met zijn werkzaamheden voort te gaan.
  • Jaarlijks stuurt de penningmeester de hem bekende adressen in Nederland een verzoek om een donatie; gezien de beperkte kring van donateurs mogen wij hiervoor geen acceptgiroformulieren gebruiken; men wordt dus verzocht zelf een overschrijving (via internetbankieren) te verzorgen.
  • Donateurs/contribuanten in het buitenland wordt dringend verzocht géén betalingen door middel van cheques te verrichten, omdat voor de inning van cheques door de banken in Nederland relatief zéér hoge kosten worden berekend. Ook contribuanten ‘in den vreemde’ adviseren wij een betaling via internetbankieren te verzorgen. Voor betaling vanaf een buitenlandse bankrekening dient u de internationale bankcode te vermelden; deze vindt u hier.