Doelstelling

Op 21 januari 1957 is de Stichting De Brauw opgericht.
Het doel van de Stichting is volgens de statuten:

  • Het door schenking, aankoop of andere wijze in eigendom, bruikleen als anderszins verkrijgen het beheren, restaureren en onderhouden van schilderijen, archiefstukken en andere zaken welke van belang geacht worden voor het geslacht de Brauw en aanverwante geslachten, en in het algemeen al wat de goede naam en de bekendheid van het geslacht kan bevorderen of bewaren;
  • Al wat strekken kan om de familieband tussen de leden van het geslacht de Brauw te versterken, of hun in andere opzichten tot geestelijke of materiële steun kan zijn. Deze steun mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan de oprichters van de Stichting of hen die deel uitmaken van haar organen, noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideeële of sociale strekking hebben.
  • De samenstelling van het Bestuur
  • De Statuten van de Stichting De Brauw