Familiewapen

Het wapenschild van het geslacht De Brauw bestaat uit een in goud een karrewiel van zes spaken op groene achtergrond, omgeven door een dekkleed van bladerranken en gedekt door een traliehelm, het helmteken is een hertenkop, waarop een markiezenkroon, voortbrengende een edelhert. De dekkleden zijn goud en groen. Op een veld van sinopel.